Održana 2. sjednica Općinskog vijeća - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Dana 12. kolovoza 2009. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Dana 12. kolovoza 2009. godine u prostorijama Općine Veliko Trojstvo održana je 2. sjednica Općinskog vijeća.
Sjednici je prisustvovalo 14 od ukupno 15 članova Općinskog vijeća.
Dnevni red bio je slijedeći:
0. Aktualni sat;
1. Donošenje Statuta Općine Veliko Trojstvo;
2. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo;
3. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za financije i Proračun;
4. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za predstavke i pritužbe;
5. Donošenje Odluke o isplati bruto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, zamjeniku načelnika, članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora, Mjesnih odbora i drugim radnim tijelima Općina Veliko Trojstvo;
6. Donošenje Izmjene Odluke o plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo, te dužnosnika Općine Veliko Trojstvo koji svoju dužnost obavljaju profesionalno;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Veliko Trojstvo;
8. Donošenje Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2009. godini;
9. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Veliko Trojstvo za 2010. godinu;
10. Različito.

Natrag