Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Izašao je prvi broj "Službenog glasnika Općine Veliko Trojstvo", službenog glasila u kojemu će se objavljivati Odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika Općine Veliko Trojstvo.Službeni glasnik izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, prema potrebi, u nakladi od 40 primjeraka.
Svi primjerci Službenog glasnika biti će objavljeni na internet stranici Općine pod rubrikom "Glasnik Općine Veliko Trojstvo", a mogu se dobiti na uvid u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Natrag