Prezentacija - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Dana 28. listopada 2009. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Veliko Trojstvo biti će održana prezentacija "Politika ruralnog razvoja i LEADER pristup u RH". Prezentaciju će održati Tugomir Majdak, dipl. ing. i Ivan Ciprijan, dip. ing. ispred Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave za ruralni razvoj, Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa.

Natrag