Poziv za nadmetanje - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

PREDMET NADMETANJA: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnim putom, DATUM SLANJA OBJAVE U ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE: 30. listopada 2009. godine ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE: 26. studenoga 2009. godine u 8:00 sati.
Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 110/07. i 125/08.) i Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu: UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA S PRISTUPNIM PUTOM, Općina Veliko Trojsvo je dana 30. listopada 2009. godine poslala na objavu Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku za navedeni predmet nabave u Elektronički oglasnik javne nabave “Narodnih novina”, a koji je u istom objavljen 2. studenoga 2009. godine.
Poziv za nadmetanje nalazi se u privitku.

Natrag