OBAVIJEST - I. izmjene i dopune PPUO Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07. i 38/09.) Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo objavljuje
OBAVIJEST
Temeljem Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo "Županijski glasnik" Bjelovarsko-bilogorske županije broj 6/09.) započeta je izrada I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo.
Detaljnije obavijesti o tijeku izrade I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo, na telefon 043/885-643 ili na web stranici www.veliko-trojstvo.hr.

Natrag