Odluka o poništenju natječaja - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 24. st. 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo donio je Odluku o poništenju natječaja kojom se poništava natječaj Općine Veliko Trojstvo za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela.
Tekst Odluke o poništenju natječaja nalazi se u privitku, a objavljen je u Narodnim novinama broj 42 od 13. travnja 2011. godine. Link na objavu u NN.

Natrag