Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo je dana 15. veljače 2012. godine poslala na objavu Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova - III. koncesijsko područje. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Narodnim novinama dana 16. veljače 2012. godine.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. III. koncesijsko područje obuhvaća industrijska postrojenja INA Naftaplin-a u Velikom Trojstvu.
Rok trajanja koncesije: 10 (deset) godina.
Rok za dostavu ponuda: 19. ožujka 2012. godine do 12:00 sati, a kada će se održati javno otvaranje ponuda.
Dokumentacija za nadmetanje može se podići svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo. Dokumentacija se ne naplaćuje. Ostale uvijete možete saznati u Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljenoj u Narodnim novinama. Ista se nalazi u privitku.

Natrag