IV. Izmjena i dopuna PP Bjelovarsko-bilogorske županije - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Obavještavamo Vas da započinje izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije.
Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije objavljeje Obavijest o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, a koja se nalazi u privitku.
Detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu (telefon 043/221-910, 221-913) i/ili Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (telefon 043/242-566).

Natrag