Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo poslala je na objavu Poziv za nadmetanje za postupak: "Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga" dana 10. listopada 2012. godine u Elektronički oglasnik javne nabave, a koji je objavljen 11. listopada 2012. pod projem objave: 2012/S 002-0068999.
Predmet nabave je osobni automobil (1 kom.) za prijevoz osoba sukladno tehničkim specifikacijama iz Dokumentacije za nadmetanje na operativni leasing na razdoblje od pet (5) godina bez predujma naknade i predvidivim ostatkom vrijednosti 20%. Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.
Javno otvaranje ponuda biti će na adresi naručitelja u prostoriji Općinske vijećnice na 2. katu, 30. listopada 2012. godine u 11:00 sati, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

Natrag