Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova Općinskog vijeća - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trojstvo, objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo.
Kandidacijske liste i zbirna lista nalaze se u privitku.

Natrag