Rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trojstvo utvrdilo je i objavljuje
Rezultate izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo Rezultati navedenih izbora nalaze se u privitku.
Privitak: Rezultati izbora 2013 - Općinsko vijeće

Natrag