Poziv za predlaganje javnih potreba u 2015. godini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima od interesa za Općinu Veliko Trojstvo u 2015. godini.

Javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacijeod interesa za Općinu Veliko Trojstvo koje će Općinsko vijeće Programima za 2015. godinu utvrditi kao javne potrebe.
Rok za dostavu prijave je zaključno do 30. rujna 2014. godine.
Poziv za predlaganje programa javnih potreba i pripadajući obrazac prijave možete preuzeti na poveznicama u nastavku:
POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
OBRAZAC OVT-JP-15

Natrag