Promjena službenih e-mail adresa - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Obaviještavamo Vas da je Općina Veliko Trojstvo promjenila službene e-mail adrese kako slijedi:


Općina Veliko Trojstvo, E-mail: info@veliko-trojstvo.hr


Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel E-mail: juo@veliko-trojstvo.hr


Adrese i kontakti službenika i namještenika dostupni su putem izbornika Tijela općine/Jedinstveni upravni odjel.

Natrag