Oglas o biračkom mjestu za izbor predstavnika srpske nacionalne manjine - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12) i članka 33. alineja 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Šandrovac donosi


 O G L A S O BIRAČKOM MJESTU ZA IZBOR PREDSTAVNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI ŠANDROVAC I OPĆINI VELIKO TROJSTVO


 I.


 Biračko mjesto broj 1 u Šandrovcu, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac (Vijećnica Općine Šandrovac) obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Šandrovac i Općini Veliko Trojstvo s pripadajućim naseljima, za izbor:


 -         predstavnika srpske nacionalne manjine za Općinu Šandrovac i Općinu Veliko Trojstvo


 KLASA: 013-01/15-04/8


URBROJ: 2123-05-04-15-1


U Bjelovaru, 22. svibnja 2015.


                                                                                           PREDSJEDNIK


                                                                                      Darko Laklija, dipl. iur, v.r.


 


Natrag