ovim putem objavljujemo u privitku Nacrt Strateškog programa" />
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošču o nacrtu Strateškog programa razvoja - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Poštovana zainteresirana javnosti,


ovim putem objavljujemo u privitku Nacrt Strateškog programa razvoja Općine Veliko Trojstvo 2016. – 2020., te Vas pozivamo na savjetovanje o istom.


Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Nacrta Strateškog programa razvoja za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti na email adresu juo@veliko-trojstvo.hr (molimo u naslov upisati „Strateški program razvoja“), ili poslati putem pošte.


Po završetku Savjetovanja, svi komentari biti će pregledani i razmotreni, te će se temeljem pristiglih komentara i mišljenja sudionica i sudionika Savjetovanja formulirati konačni prijedlog Strateškog programa razvoja Općine Veliko Trojstvo 2016. – 2020. koji će se uputi Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


OBRAZLOŽENJE


Cilj ovog Strateškog programa razvoja je stvaranje dokumenta kao glavne smjernice razvoja Općine za period 2016. – 2020., koji će osigurati dodatnu operativnu i učinkovitu  komponentu temeljenu na održivom i ujednačenom razvoju svih segmenata vitalnih za funkcioniranje lokalne zajednica. Jasna razrada i definiranje usmjerenosti lokalne samouprave na ciljeve, prioritete i mjere (projekte), te postizanje sinergije i konsenzusa oko provedbe, treba rezultirati poboljšanjem gospodarskih te socijalnih uvjeta na području Općine te njenom daljnjem razvoju.


Osim toga, Kako bi Općina stvorila preduvjete za povlačenje sredstava iz EU fondova, posebice Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., nužno je da ima izrađen strateški dokument poput ovog iz kojeg je vidljivo uporište smjera razvoja same Općine.


Izrada Strateškog programa razvoja prijavljena je za sufinanciranje u Podmjeri 7.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. gdje je prošla na natječaju i dobila Odluku o dodjeli sredstava. Sufinanciranje ovog dokumenta iznosi 100%, što znači da će u potpunosti biti sufinancirana od strane EU fondova.Natrag