Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo, KLASA: 350-02/17-01/001, URBROJ: 2103-03-04-17-19, od 16. veljače 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, kao nositelj izrade, objavljuje


Javnu raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo


Informacije o javnoj raspravi sadržane su u objavi koja je dostupna u nastavku:


Natrag