Nabavljena računala za informatičku učionicu Osnovne škole Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Slijedom zamolbe Osnovne škole Veliko Trojstvo za nabavu računala za informatičku učionicu, Općina Veliko Trojstvo je u suradnji sa Osnovnom školom, pristupila osiguravanju financijskih sredstava u svrhu nabave novih računala, kako bi se osigurala mogućnost nesmetanog i kvalitetnog odvijanja nastave.


     Navedeno je uspješno realizirano, te je informatička učionica u ovom trenutku opremljena sa 25 novih kvalitetnih računala, pripadajućim zaslonima i periferijom, projektorima i ostalom pratećom opremom, na što je utrošeno ukupno 122.239,87 kuna, a u realizaciji su sudjelovali kako slijedi:  • Općina Veliko Trojstvo sa 40.811,00 kuna,

  • Hrvatski telekom d.d. sa 40.428,87 kuna,

  • INA-Industrija nafte d.d. sa 20.000,00 kuna,

  • Bjelovarsko-bilogorska županija sa 12.000,00 kuna

  • ostali donatori sa 9.000,00 kuna.


     Ovom prilikom zahvaljujemo se svim koji su pomogli u nabavi računala.


Natrag