Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 30/15), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/17), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/17-01/93, URBROJ: 525-07/0191-18-2, od 3. siječnja 2017. godine i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinuOpćina Veliko Trojstvo će u 2018. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u poljoprivredi sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, za slijedeće mjere:


  1. Mjera 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje - u iznosu od 1.500,00 kuna za svaku kupljenu junicu i/ili rasplodnog bika, u iznosu od 500,00 kuna za svaku kupljenu suprasnu nazimicu i/ili rasplodnog nerasta, u iznosu od 1.500,00 kuna za svaku oteljenu junicu iz vlastitog uzgoja; Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je 12.000,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

  2. Mjera 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje - u iznosu do 200,00 kuna za umjetno osjemenjivanje goveda po plodkinji, u iznosu do 120,00 kuna za umjetno osjemenjivanje svinja po plodkinji, u iznosu do 60,00 kuna za sjeme nerasta za obavljanje umjetnog osjemenjivanja svinja na vlastitom stadu po plodkinji; Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je 4.800,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

  3. Mjera 3. Potpora biljnoj proizvodnji - u iznosu do 2.000,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu certificiranih sadnica.

  4. Mjera 4. Potpora ekološkoj proizvodnji - u iznosu do 2.000,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.


Korisnici sredstava potpore jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Ukupan raspoloživi iznos potpore za 2018. godinu iznosi 150.000,00 kuna i osiguran je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima, zaključno do 15. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Dodatne informacije mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


Javni poziv i propisani obrasci koji su sastavni dio javnog poziva, dostupni su u nastavku:Natrag