Sanacija odlagališta otpada Grginac - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Gradonačelnik grada Bjelovara Dario Hrebak i Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, potpisali su danas, 5. veljače 2018. godine, Sporazum o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava, kojim je uređena suradnja između Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara radi osiguranja financijskih sredstava i provedbe projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada „Grginac“ na području Općine Veliko Trojstvo.


      Sukladno potpisanom Sporazumu, a obzirom da se navedeno odlagalište nalazi na njezinom području, Općina Veliko Trojstvo preuzima na sebe investitorska prava, te će projektni prijedlog sanacije odlagališta otpada „Grginac“ sukladno uputama za prijavitelje, prijaviti na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – otvoren postupak u modalitetu trajnog poziva Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na iznos 12.448.922,04 kuna, koji iznos uključuje opće troškove i troškove monitoringa, a za što se očekuje ostvarivanje iznosa bespovratnih EU sredstava do 85% prihvatljivih troškova, 10% od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će preostalih 5% osigurati Grad Bjelovar iz vlastitih izvora.


 


Natrag