Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave JN-MV-1/2018, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Malo Trojstvo-Kegljevac cca 2035 m - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Malo Trojstvo - Kegljevac cca 2035m sukladno DON-u, evidencijski broj nabave JN-MV-1/2018.


     Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Veliko Trojstvo stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:  • Opis predmeta nabave

  • Troškovnik

  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

  • Kriterije za odabir ponude


     Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 10. travnja 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave svoje primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: info@veliko-trojstvo.hr.


Natrag