Elementarna nepogoda - tuča na području Općine Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Dana 1. lipnja 2018. godine Općinu Veliko Trojstvo pogodila je elementarna nepogoda - tuča koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi i graditeljstvu.


      Temeljem odluke župana Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 920-11/18-01/2, URBROJ: 2103-09-18-3, od 6. lipnja 2018. godine, proglašena je elementarna nepogoda. Prema prvim procjenama Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, procjenjuje se da počinjena šteta u poljoprivredi, graditeljstvu i prometu za Općinu Veliko Trojstvo iznosi 2.617.757,12 kn.


      Šteta se procjenjuje u normalnom roku, te stoga obaviještavamo da će se zaprimanje prijava procijenjene poljoprivredne štete i unos u Registar šteta u poljoprivredi vršiti svaki radni dan u Jedinstvenom upravnom odjelu u sjedištu Općine Veliko Trojstvo.  


Natrag