Potpisan Ugovor za izvođenje radova tehničkog i gospodarskog održavanja nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje – Dionica 1 - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo Ivan Kovačić, dr. vet. med. i direktorica Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar Marijana Radičević, mag. oec. univ. spec. oec., sklopili su dana 20. kolovoza 2018. godine, Ugovor o jednostavnoj nabavi za predmet nabave: „Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - Dionica 1“.


     Na osnovu potpisanog Ugovora izvesti će se u ugovorenom roku od 90 dana od dana uvođenja u posao, radovi tehničkog i gospodarskog održavanja nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje – Dionica 1, na k.č.br. 1402/5, 1402/4 k.o. Veliko Trojstvo u duljini 956 metara, za ugovorenu cijenu koja sa PDV-om iznosi 617.461,13 kuna.


     Izvođenje opisanih radova će, na osnovu potpisanog Ugovora o sufinanciranju, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, sufinancirati Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije do najvišeg ukupnog iznosa od 150.000,00 kuna.


Natrag