Izvođenje hladne reciklaže na nerazvrstanoj cesti Malo Trojstvo-Kegljevac - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Danas je započelo izvođenje hladne reciklaže na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Malo Trojstvo – Kegljevac, kojim projektom će se u konačnici rekonstruirati cesta u duljini 2.035,00 metara. Radi se o projektu kojim će se urediti bankine s obje strane, riješiti će se odvodnja oborinskih voda s kolnika i izvesti rekonstrukcija oštećenih kolnih ulaza i cestovnih propusta. Nova širina asfaltiranog kolnika iznositi će 4,0 m u nagibu 2,5%. Kolnička konstrukcija se u nešto više od 50% dionice izvodi postupkom hladne reciklaže, manji dio dionice sa izravnavajući asfaltnim slojem prosječne debljine 6 cm na kojega se izvodi habajući sloj debljine 4 cm, a preostali dio dionice će biti izdignut za maksimalno 30 cm u odnosu na postojeću visinu nivelete u plavljenom području.


      Projekt je financiran u intenzitetu od 100 % iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tipa operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“. Ukupana vrijednost projekta iznosi 1.866.022,08 HRK (EU dio 1603.118,77 HRK, RH dio 282.903,31 HRK), od kojeg iznosa se 1.806.315,83 HRK odnosi na građenje (gradnja i rekonstrukcija), a preostali iznos na stručni nadzor, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske usluge i provedbu nabave.


 


Natrag