Sufinanciranje predškolskog odgoja djece za 2020. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Općina Veliko Trojstvo u 2020. proračunskoj godini, sukladno Odluci Općinskog vijeća o sufinanciranju predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/19), nastavlja sufinancirati roditeljima ili skrbnicima s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo za dijete s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo, kako slijedi: 1. redoviti program predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu (Obrazac OVT-SPODV-20-RPPO), 2. posebni programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama koji provode dječji vrtići u iznosu od 1.800,00 kuna mjesečno po djetetu (Obrazac OVT-SPODV-20-PPPO), 3. uslugu čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje djelatnosti dadilja u iznosu od 450,00 kuna mjesečno po djetetu (Obrazac OVT-SUD-20-PO).


Slijedom navedenoga, pozivamo Vas da u narednim danima, a što prije, podnesete prijavu za ostvarivanje sufinanciranja, kako bi Vam se moglo izdati Rješenje temeljem kojega ćete na obostrano zadovoljstvo ostvarivati sufinanciranje u proračunskoj 2020. godini, u kojoj je za navedenu namijenu osigurano 330.000,00 kuna.


Prijavu možete podnijeti u pisanom obliku u sjedištu Općine Veliko Trojstvo na odgovarajućem obrascu ili elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“.

Natrag