Općina Veliko Trojstvo nabavila je komunalni traktor sa kranskim malčerom u svrhu poboljšanja komunalnog standa" />
Općina nabavila komunalni traktor sa kranskim malčerom za održavanje javnih površina - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo nabavila je komunalni traktor sa kranskim malčerom u svrhu poboljšanja komunalnog standarda i održavanja javno-prometnih i javnih zelenih površina.


Ugovor o jednostavnoj nabavi za predmet nabave: „Nabava komunalne opreme– komunalni traktor sa kranskim malčerom“ vrijedan 249.287,50 kuna sa PDV-om, potpisao je 5. listopada 2022. godine Općinski načelnik Marko Kutanjac sa Sašom Feletarom, vlasnikom obrta za trgovinu i usluge u poljoprivredi "TPO Feletar".Komunalna oprema koja podrazumijeva rabljeni traktor marke John Deere, tip i model 5090 M i rabljeni traktorski kranski malčer marke Noremat, tip i model Tonica M50, isporučena je 6. listopada 2022. godine u potpuno funkcionalnom i ispravnom stanju prema tehničkim specifikacijama, te je spremna za uporabu na održavanju javnih površina.
Natrag