Potpisani su Ugovori za izgradnju mrtvačnice na groblju u Malom Trojstvu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

NovostiPotpisani su Ugovori o jednostavnoj nabavi za izvođenje radova i stručan nadzor za projekt: "Građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine - mrtvačnica u Malom Trojstvu" sveukupne vrijednosti 82.008,10 eura sa PDV-om.


Radove koji podrazumjevaju izgradnju nove mrtvačnice na groblju u Malom Trojstvu unutar tlocrtnog gabarita 9,00m x 7,25m na novoformiranoj kat. čest. broj 1679/1 k.o. Malo Trojstvo, a uključuju izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, vodovoda i kanalizacije, prometnice i uređenje okoliša, te elektroinstalaterske radove, izvoditi će Grad-IM, obrt za graditeljstvo, vl. Ivan Marković, a stručan nadzor provoditi Prostor EKO d.o.o. iz Bjelovara. Radovi će biti izvedeni u narednih 150 dana.


Provedba projekta sufinancirana je temelj uspješne prijave na Javni poziv, od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, sredstvima u iznosu 35.600,00 eura osiguranima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na aktivnosti A576256 – Unapređenje stanovanja i komunalnog gospodarstva.
Natrag