Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera, podmjera i tip operacije:
Mjera 19 „LEADER – CLLD“, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Tip operacije 3.1.1. "Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora za razdoblje od 2014. - 2020., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. godine.

Kratki opis projekta:
Projektom će se izgraditi komunalna infrastruktura na groblju Veliko Trojstvo i to 480 dužnih metara ograde sa svim pripadajućim dijelovima i spojnim sredstvima ukupne visine ograde 155 cm, te dvokrilna zaokretnih vrata svijetle širine i visine 300 x 150 cm i jednokrilnih zaokretnih vrata svijetle širine i visine 100 x 150 cm, te će se groblje Veliko Trojstvo opremiti novim i primjerenim kolicima za prijevoz ljesova.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta osigurati će se uvjeti za nesmetano i kvalitetnije korištenje, ali i održavanje groblja Veliko Trojstvo, kao i odvajanje groblja Veliko Trojstvo kao cjeline od okolnih parcela što će osigurati njegovo nesmetano korištenje i zaštitu prostora i objekata od pristupa životinja.

Ukupna vrijednost projekta:
204.568,75 HRK

Iznos koji sufinancira EU (intenzitet 100%):
148.800,00 HRK (EU dio 133.920,00 HRK, RH dio 14.880,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
9 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.