Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“

Javni poziv:
Općina Veliko Trojstvo javila se je 28. svibnja 2018. godine na javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavljen za gradove i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom i dostavila podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, te plastike. Sredstva je osiguralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ – 85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava mora osigurati Općina Veliko Trojstvo u svom proračunu.

Kratki opis projekta:
Projektom nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabaviti će se za kućanstva sa područja Općine Veliko Trojstvo kante zapremnine 120 litara za papir/karton od HDPE materijala plave boje i kante zapremnine 120 litara za plastiku od HPDE materijala žute boje.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta želi se doprinijeti postizanju cilja odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja uvažavajući načelo ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, a u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite javnog interesa, posebice stanovnika ruralne zajednice. Kako bi se pridonijeli ranije navedenim ciljevima u projektu će se nabaviti ukupno 1.556 kanti zapremnine 120 litara i to 778 kanti za papir/karton i 778 kanti za plastiku.

Ukupna vrijednost projekta:
248.477,64 HRK

Iznos koji sufinancira EU (intenzitet 85%):
211.205,99 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
8. siječnja 2019. – najkasnije 24 mjeseca

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.