Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene - Kulturni centar

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera, podmjera i tip operacije:
Mjera 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. godine.

Kratki opis projekta:
Rekonstrukcijom i opremanjem kulturnog centra u Općini Veliko Trojstvo zadovoljavaju se potrebe stanovništva za infrastrukturom koja će doprinijeti kvaliteti života u općini.

Kulturni centar će se koristiti za rad udruga sa područja općine kao i za sve stanovnike kojima je potreban prostor u cilju zadovoljavanja potreba u edukativnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom i socijalnom smislu.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta rekonstrukcije i opremanja kulturnog centra ostvaruju se sljedeći rezultati:
1) Rekonstruirana i opremljena zgrada građevinske bruto površine od 1224,72 m²
2) Rekonstruirano i opremljeno pet prostorija za rad udruga
3) Rekonstruiran multifunkcionalni prostor (sala) od 161,47 m²
4) Zgrada prilagođena osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću
5) Povećana kvaliteta života i standard u općini Veliko Trojstvo
6) Izgrađena infrastruktura za održavanje u edukativnih, kulturnih, sportskih, rekreativnom i socijalnih događanja.

Ukupna vrijednost projekta:
7.110.746,39 HRK (943.758,23 €).
Iznos potpore 6.903.851,35 HRK (916.298,54 €), intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova (Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH).

Razdoblje provedbe projekta:
14 mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.