Javna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javna nabavaTemeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016), objavljuje se na internet stranici www.veliko-trojstvo.hr radi stalne dostupnosti zainteresiranoj javnosti da čelnik javnog naručitelja Općine Veliko Trojstvo, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo Marko Kutanjac, nije u sukobu interesa u smislu odnosa iz članka 76. ZJN 2016 te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Veliko Trojstvo kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 76. ZJN 2016.


Navedeno se odnosi i na povezane osobe čelnika javnog naručitelja Općine Veliko Trojstvo u smislu odredbe članka 77. ZJN 2016 (srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike).


Svaka promjena u vezi gore navedenog bit će ažurirana bez odgađanja i kao takova objavljena.Općinski načelnik Marko Kutanjac
Natrag