Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/21-01/171, URBROJ: 525-08/0245-21-2, od 30. prosinca 2021. godine i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru


Općina Veliko Trojstvo će u 2022. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).


Općina Veliko Trojstvo će potpore male vrijednosti u 2022. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje, mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje, mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji, mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnji, mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnji, mjeru 6. Potpora očuvanju pčelinjeg fonda i mjeru 7. Potpora unapređenju i čuvanju kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21).


Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Iznos potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva za 2022. godinu je osiguran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu – Program 1016 „Potpora u poljoprivredi“, Aktivnost A101411 „Potpore poljoprivrednicima“, Račun 352 „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva, a učinjeni su dostupnima na internet stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo i to: OVT_deminimis_1408-PO-22-M1, OVT_deminimis_1408-PO-22-M2, OVT_deminimis_1408-PO-22-M3, OVT_deminimis_1408-PO-22-M4, OVT_deminimis_1408-PO-22-M5, OVT_deminimis_1408-PO-22-M6 i OVT_deminimis_1408-PO-22-M7.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.


Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječajiNa temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/21-01/171, URBROJ: 525-08/0245-21-2, od 30. prosinca 2021. godine i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru


Općina Veliko Trojstvo će u 2022. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).


Općina Veliko Trojstvo će potpore male vrijednosti u 2022. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje, mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje, mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji, mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnji, mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnji, mjeru 6. Potpora očuvanju pčelinjeg fonda i mjeru 7. Potpora unapređenju i čuvanju kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21).


Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Iznos potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva za 2022. godinu je osiguran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu – Program 1016 „Potpora u poljoprivredi“, Aktivnost A101411 „Potpore poljoprivrednicima“, Račun 352 „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva, a učinjeni su dostupnima na internet stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo i to: OVT_deminimis_1408-PO-22-M1, OVT_deminimis_1408-PO-22-M2, OVT_deminimis_1408-PO-22-M3, OVT_deminimis_1408-PO-22-M4, OVT_deminimis_1408-PO-22-M5, OVT_deminimis_1408-PO-22-M6 i OVT_deminimis_1408-PO-22-M7.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.


Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru - za Mjeru 1: Potpora razvoju stočarske proizvodnje.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru - za Mjeru 2: Potpora očuvanju stočarske proizvodnje.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 3: Potpora povrtlarskoj proizvodnjiPrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru : Potpora voćarskoj proizvodnji.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 5: Potpora ekološkoj proizvodnji.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 6: Potpora očuvanju pčelinjeg fonda.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 7: Potpora unapređenju i čuvanju kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda.Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis 1408/2013) koji je dodijeljen jednom poduzetniku tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja (2020. / 2021. / 2022. godina) iz drugih izvora.

Natrag