Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječajiObjavljuje se Javni poziv za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini, način podnošenje prijedloga i rokovi za predlaganje kandidata.


Javna priznanja dodjeljuju se za izuzetna ostvarenja iz područja: gospodarstva, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, umjetnosti, prostornog uređenja i zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja, sporta, humanitarnog rada, i druge javne i društvene djelatnosti.


Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo podnosi se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u pisanom obliku na Obrascu OVT-PZDJP-23, na adresu Općina Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini“, najkasnije do 18. travnja 2023. godine.


Prijedlozi s nepotpunim podacima i obrazloženjem, kao i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.


Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo donosi Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na način propisan Statutom Općine Veliko Trojstvo.


Javna priznanja uručiti će se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu dana Općine Veliko Trojstvo.


- - - - - - - - - -Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo donijelo je na svojoj 15. sjednici održanoj 16. svibnja 2023. godine Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini, po provedenom Javnom pozivu za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini, a prema prijedlogu Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo.

Natrag