Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Naručitelj
Općina Veliko Trojstvo, temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Veliko
Trojstvo, KLASA: 351-01/18-01/009, URBROJ: 2103-03-03-18-01, od 17. studenoga
2018. godine, provodi postupak jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda
za predmet nabave: „Usluga upravljanja projektom i administracija za projekt
Sanacija odlagališta otpada „Grginac““ - Tehnička pomoć za upravljanje
projektom i provođenje javne nabave i jednostavnih postupaka nabave“
, što
uključuje dva stručnjaka (voditelj/-ica projekta i voditelj/-ica promidžbe i
vidljivosti) i provođenje javne nabave i jednostavnih postupaka nabave, što
uključuje jednog stručnjaka (voditelj/-ica javne nabave).

Temeljem
ovog javno objavljenog Poziva za dostavu ponuda, svaki zainteresirani
gospodarski subjekt može podnijeti ponudu, a rok za dostavu ponude iznosi osam
(8) dana od 22. studenoga 2018. godine (dana javne objave Poziva za dostavu
ponude), odnosno rok za dostavu ponude je 30. studenoga 2018. godine do 15:00
sati
.


Natrag