Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je na svojoj 25. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20 i na internet stranici Općine Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.


 


 


Ovim  se  Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo uređuju  postupci,  pravila  i  uvjeti  za  nabavu  robe  i  usluga u  Općini Veliko Trojstvo kao javnom naručitelju čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna, te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Natrag