Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


Naručitelj - Općina Veliko Trojstvo vodi registar ugovora jednostavne nabave koji sa njegovim kasnijim promjenama objavljuje na internetskim stranicama. Registar je ažuriran sa prosincem 2020. godine.

Natrag