Jednokratna financijska potpora za novorođeno dijete za 2017. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Odlukom Općinskog vijeća o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 5/16), utvrđene su jednokratne financijske potpore za svako novorođeno dijete u 2017. godini na području Općine Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: potpora), uvijeti i način ostvarivanja prava na potporu i njezina visina.


Tko može ostvariti pravo na potporu? Pravo na potporu može ostvariti jedan od roditelja uz suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo.


Visina potpore iznosi: 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, a za što je osigurano ukupno 60.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu.


Podnošenje prijave za ostvarivanje potpore: Prijava za ostvarivanje potpore podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu (Obrazac: OVT-PND-17-PO), uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: preslika rodnog lista novorođenog djeteta, preslika osobna iskaznice (obostrana) oba roditelja ili samohranog roditelja, preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN- om roditelja koji podnosi prijavu.


Natrag