Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 18. siječnja 2019. godine objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2019. godini za mjere poticanja razvoja poduzetništva, razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti i sudjelovanja na sajmovima


      Općina Veliko Trojstvo će u 2019. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1).


      Potpore male vrijednosti kako su opisane će se u 2019. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika i mjeru 2. Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i izložbama iz članka 7. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18), te za mjeru 6. Potpora razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti i mjeru 7. Potpora sudjelovanju na sajmovima iz članka 6. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18).


      Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima OVT_de minimis_1407-PO-M1, OVT_de minimis_1407-PO-M2, OVT_de minimis_1407-PO-M6 i OVT_de minimis_1407-PO-M7, koji su sastavni dio ovog javnog poziva, a učinjeni su dostupnima u nastavku na internet stranici Općine Veliko Trojstvo i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.


      Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, odnosno najkasnije do 13. prosinca 2019. godine.


      Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.Natrag