Izmjena Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18 i 5/19), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 9/18) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Izmjenu javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2019. godini za mjere poticanja razvoja poduzetništva, razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti i sudjelovanja na sajmovima  


     U Javnom pozivu za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2019. godini za mjere poticanja razvoja poduzetništva, razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti i sudjelovanja na sajmovima, KLASA: 311-01/19-01/001, URBROJ: 2103-03-03-18-01, od 18. siječnja 2019. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), u glavi 4. IZNOS I GORNJA GRANICA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI, u članku 4. stavku 1. točci 1. iznos „120.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom „200.000,00 kuna“.


     U ostalom dijelu Javni poziv ostaje nepromijenjen.Natrag