Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave u ovom
postupku je nabava i isporuka kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u
projektu „Trojačke ruže“, UP.02.1.1.05.0270, kojega provodi Općina Veliko
Trojstvo u sklopu programa Zaželi-Program zapošljavanja žena, broj poziva:
UP.02.1.1.05, broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se
financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
UP.02.1.1.05.0270.Ovaj postupak se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zaželi-Program zapošljavanja žena.
Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Ugovorom o dodjeli
bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0270 i Pravilnikom o provedbi
postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine
Veliko Trojstvo“ broj 4/17).


 

Temeljem ovog javno objavljenog Poziva za dostavu ponuda, svaki zainteresirani
gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. Ponude se dostavljaju najkasnije do
15. travnja 2019. godine do 12:00 sati (sedam (7) dana od 8. travnja 2019.
godine, koji je dan javne objave ovog Poziva za dostavu ponude na službenoj
internet stranici Općine Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr).

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo je u ovom predmetu donio dana 16. travnja 2019. godine Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave "Nabava i isporuka kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u projektu "Trojačke ruže", UP.02.1.1.05.0270",
na osnovi provedenoga
otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, o kojem postupku je vođen Zapisnik. Odluka i Zapisnik nalaze se u nastavku, a Ugovor o jednostavnoj nabavi s odabranim ponuditeljem sklopiti će Općinski
načelnik Općine Veliko Trojstvo nakon dostave ove Odluke zajedno sa preslikom
zapisnika, svakom ponuditelju na dokaziv način, što se smatra ova javna objava.Natrag