Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave je Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstanih cesta Općine Veliko Trojstvo, u sklopu projekta „Bilogorskih sedam puteljaka“, a obuhvaća sedam dionica nerazvrstanih cesta ukupne duljine 1.140 metara (L = 1.140 m1) i to:


1. NC Paulovac – odvojak 3 (Paulovac, kčbr. 1658, 1454/7 k.o. Veliko Trojstvo), L = 120 m1  


2. NC Dominkovica odvojak (Dominkovica, kčbr. 2294/1, 1399/6 k.o. Malo Trojstvo), L = 250 m1


3. NC Vinogradska I - dio (Veliko Trojstvo, kčbr. 1414 k.o. Veliko Trojstvo), L = 170 m1


4. NC Vinogradska II - dio (Veliko Trojstvo, kčbr. 495/13 k.o. Veliko Trojstvo), L = 50 m1


5. NC Odvojak Matije Gupca (Veliko Trojstvo, kčbr. 1388/1 k.o. Veliko Trojstvo), L = 130 m1


6. NC Vrbica odvojak I (Vrbica, kčbr. 2021 k.o. Malo Trojstvo), L = 150 m1


7. NC Odvojak Maglenča (Maglenča, kčbr. 1230/15 k.o. Veliko Trojstvo), L = 270 m1


Radovi koji će se izvoditi na navedenim dionicama nerazvrstanih cesta odnose se na tehničko i gospodarsko održavanje postojećih nerazvrstanih cesta i poboljšavanje njezinih tehničkih svojstava kroz izvođenje pripremnih i zemljanih radova, te asfalterskih i montažnih radova.Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 59.789,95 eura bez 25% PDV-a (450.487,38 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).


Ponude se dostavljaju najkasnije do 31. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.


Poziv za dostavu ponude i prilozi dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Općine Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr u nastavku:


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 28. travnja 2023. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstanih cesta Općine Veliko Trojstvo“ u sklopu projekta „Bilogorskih sedam puteljaka“, KLASA: 340-03/23-01/003, URBROJ: 2103-22-3-23-6, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag