Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave: Modernizacija javne rasvjete, u naselju Maglenča (Općina Veliko Trojstvo).


Roba koja se u ovom predmetu nabave nabavlja, a odnosi se na modernizaciju javne rasvjete u naselju Maglenča, jesu LED cestovne svjetiljke, standardizirani krakovi za montažu svjetiljki na stupove, stezaljke i kabel, a uključuje demontažu postojećih svjetiljki raznih tipova, te montažu novih LED svjetiljki sa svim potrebnim priborom i materijalom do potpunog stavljanja svjetiljki u funkciju.


Predmet nabave koji uključuje dobavu i isporuku robe, te radove na odspajanju i demontaži odnosno montaži i spajanju, izvršava se u naselju Maglenča – područje Općine Veliko Trojstvo.


Procijenjena vrijednost nabave iznosi 172.000,00 kuna bez 25% PDV-a, odnosno 215.000,00 kn sa 25% PDV-a.


Rok izvršenja/isporuke predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 15 (petnaest) dan, a biti će definiran Ugovorom o jednostavnoj nabavi sukladno ponudi ponuditelja.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 2. veljače 2022. godine do 12:00 sati.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 3. veljače 2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag