Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


Predmet jednostavne nabave je Rekonstrukcija i modernizacija dijela nogostupa u Velikom Trojstvu, Ulica Braće Radić – faza 3, u duljini cca 427 metara, kroz izvođenje pripremnih, zemljanih, montažnih i asfalterskih radova.


Radovi se izvode na dijelu nogostupa u naselju Veliko Trojstvo u Ulici Braće Radić od kbr. 59 do kbr. 99.


Rok izvođenja radova koji su predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 30 (trideset) dana.Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 23.185,00 eura bez 25% PDV-a (174.687,38 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).Ponude se dostavljaju najkasnije do 16. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 17. ožujka 2023. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Rekonstrukcija i modernizacija dijela nogostupa u Velikom Trojstvu, Ulica Braće Radić – faza 3“, KLASA: 340-03/23-01/002, URBROJ: 2103-22-3-23-5, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 
Natrag