Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabavaPredmet jednostavne nabave je prikupljanje ponuda za uslugu izrade projektne dokumentacije za zahvat: Rekonstrukcija postojeće jednokatne zgrade na kat. čest. broj 45/3 k.o. Veliko Trojstvo, sve prema Pozivu za dostavu ponude i prilozima koji se javno objavljuju i dostupni su u nastavku.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 23. lipnja 2021. godine do 12:00 sati.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 12. srpnja2021. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 


Poziv za dostavu ponude „Usluga izrade projektne dokumentacije za zahvat: Rekonstrukcija postojeće jednokatne zgrade na kat. čest. broj 45/3 k.o. Veliko Trojstvo“Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Usluga izrade projektne dokumentacije za zahvat: Rekonstrukcija postojeće jednokatne zgrade na kat. čest. broj 45/3 k.o. Veliko Trojstvo“

Natrag