Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2019. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“´ broj 26/15), članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18) i članka 6. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/15), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 14. siječnja 2019. godine objavljuje:


Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu


Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Veliko Trojstvo.


Udruge sukladno Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeća prioritetna područja:  • A101002 Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe

  • A101101 Poticanje kulturnih aktivnosti

  • A101201 Razvoj sporta i rekreacije

  • A101418 Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi – skrb o umirovljenicima

  • A101419 Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga

  • A101420 Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede


Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 635.000,00 kuna.


Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12. mjeseci u mjesečnim obrocima počevši od mjeseca u kojemu je izvršeno ugovaranje, a sukladno mogućnostima proračuna Općine Veliko Trojstvo, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.


Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s naznakom „ne otvaraj – prijava na Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu“ i nazivom i adresom prijavitelja na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo.


Rok za podnošenje prijava projekta i programa je 30 dana i završava 13. veljače 2019. godine.


Tekst javnog poziva, Upute za prijavitelje, te obrasci uz javni poziv, dostupni su u nastavku:Natrag