Predmet jednostavne nabave: Rekonstrukcija i modernizacija dijela nogostupa u Velikom Trojstvu, Ulica Braće Radić &nda" />
Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave: Rekonstrukcija i modernizacija dijela nogostupa u Velikom Trojstvu, Ulica Braće Radić – faza 2, od kbr. 1A do kbr. 23 u duljini cca 395 metara, kroz izvođenje pripremnih, zemljanih, montažnih i asfalterskih radova.


Radovi se odnose na rekonstrukciju dijela postojećeg nogostupa i poboljšavanje njegovih tehničkih svojstava kroz izvođenje pripremnih, zemljanih, montažnih i asfalterskih radova.


Procijenjena vrijednost nabave iznosi 128.000,00 kuna bez 25% PDV-a.


Rok izvođenja radova koji su predmeta ove nabave, odnosno trajanje Ugovora o jednostavnoj nabavi je maksimalno 30 (trideset) dana, a biti će definiran Ugovorom o jednostavnoj nabavi sukladno ponudi ponuditelja.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 25. ožujka 2022. godine do 12:00 sati.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20). Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi.


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 20. travnja 2022. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag